Informace o XXX. konferenci o elektrických pohonech v Plzni    Ústřední odborná skupina pro elektrické pohony (ÚOS ELPO) při České elektrotechnické společnosti (ČES) zorganizovala
XXX. celostátní konferenci o elektrických pohonech , která proběhla tradičně v Plzni ve dnech 12. - 14. června 2007.

K prezentaci na konferenci bylo přihlášeno 74 příspěvků. Z těchto příspěvků byly vybrány příspěvky, které byly prezentovány ústně, a které byly prezentovány formou diskuse před panelem (tj. jako postery). Všechny přijaté příspěvky byly vypáleny na CD a příspěvky vybrané k ústní prezentaci byly navíc vydány i v tištěné podobě. Momentálně je zde možno si stahnout tyto dokumenty : .

Předběžný časový harmonogram konference ve formatu Word

Seznam příspěvků ( obsah vytištiného sborníku ve formatu Word )

Seznam příspěvků a rozdělení do bloků (v podstatě str.1 až 9 pozvánky ve formatu Word )
Těšíme se na setkání s Vámi - opět v červnu v Plzni. Zde je odkaz na aktuální konferenci o el.pohonech
Přípravný výbor konference.2013 Ing. Martin Pittermann,Ph.D. ( pitterma@kev.zcu.cz )

http://www.pohony.zcu.cz/starsi/konfer30.htm (2013) Informace o XXX. konferenci o elektrických pohonech v Plzni