XXXV. konference o elektrických pohonech
Plzeň - 6.-7. června 2017

Pořadatel

Ústřední odborná skupina ELEKTRICKÉ POHONY
Hlavní činností ÚOS Elektrické pohony je pořádání konferencí o elektrických pohonech. Tyto konference se pořádají jednou za dva roky.
Fakulta elektrotechnická je součástí Západočeské univerzity v Plzni. Dle zaměření hlavní výzkumné a vývojové činnosti je Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni rozdělena do pěti kateder, které nabízejí své odborné práce a služby včetně technického vybavení pro partnery z průmyslu jak z České republiky tak ze zahraničí. Za dobu své existence se může Fakulta elektrotechnická prezentovat mnoha úspěšně vyřešenými úkoly z teoretické i aplikační oblasti.

Výzva

8.12.2016

Ústřední odborná skupina pro elektrické pohony ÚOS EP při České elektrotechnické společnosti ČES zahájila přípravu na XXXV. celostátní konferenci, která proběhne tradičně v Plzni ve dnech 6. - 7. června 2017.


Konference má nové uspořádání. První den proběhne jednání ve třech tématických blocích:

 • Zkušenosti s návrhem, provozováním a údržbou el. pohonů
 • Elektrické pohony v dopravních prostředcích
 • Výkonová elektronika a pohony v průmyslu a energetice

V těchto blocích budou zařazeny příspěvky o nových trendech od výrobců a zkušenosti z provozu od uživatelů.

V obou dnech konference bude program zaměřen i na další témata z elektrických pohonů, jako např.

 • Pohony v průmyslových zařízeních (Průmysl 4.0)
 • Mnohomotorové pohony v technologických linkách
 • Automatizace a bezpečnostní funkce v pohonech
 • Servopohony, servomechanizmy, roboty a mechatronika
 • Výkonová elektronika pro obnovitelné zdroje
 • Konvenční a nekonvenční způsoby řízení
 • Inteligentní pohony
 • Interference a elektromagnetická kompatibilita
 • Elektrické motory, polovodičové měniče a další komponenty
 • Distribuované způsoby řízení a komunikace
 • Interakce napájecí soustavy a elektrických pohonů
 • Normalizace, certifikace a další zákonné podmínky

Jednacím jazykem je čeština a slovenština, některé příspěvky mohou být publikovány a předneseny také v angličtině.

Zveme pracovníky z průmyslu, projekce, výzkumu, odborných škol a dalších institucí k účasti na připravované konferenci o elektrických pohonech.

Žádáme všechny, kteří chtějí svým odborným příspěvkem na výše uvedená témata přispět k dobré úrovni konference, aby nám zaslali přihlášku svého příspěvku s následujícími údaji:

 1. Jméno a příjmení autora
 2. Kontaktní adresu pro další komunikaci (e-mail, telefon, fax, poštovní)
 3. Pracoviště autora
 4. Název příspěvku
 5. Stručná a výstižná anotace příspěvku (max. 5 vět)
 6. Vhodnost zařazení příspěvku pro přednes nebo poster

Přihlášku příspěvku s výše uvedenými informacemi zašlete do 15.1.2017 e-mailem na adresu:
pycha@elfis.cz.
Text výzvy je možné stáhnout také v souboru .

Termíny

20.12.2016
15.1.2017  Přihláška příspěvku s informacemi uvedenými ve výzvě .
28.2.2017  Uvědomění autorům o přijetí článku.
15.4.2017  Odeslání plného článku autory.
1.6.2017  Odeslání přihlášky k účasti.
   6.-7.6.2017  Datum konání konference (Plzeň - areál ZČU).

Pro autory

15.2.2017

   Pokyny pro autory .

   Šablona pro psaní přijatých příspěvků .

Kontakty

2.2.2017

Informace budou poskytovány organizačním výborem konference:

jménotelefonmobile-mail
   Ing. František Steiner  607 617 705 steiner.frantisek@seznam.cz
   Ing. Martin Pittermann, Ph.D.  377 634 423773 507 702pitterma@kev.zcu.cz
   Ing. Jiří Došla221 082 256602 317 967 elektro@csvsts.cz
   Ing. Jiří Pýcha284 810 959-61  602 203 798   pycha@elfis.cz

Doprava

20.12.2016

Konference se bude konat v prostoru Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni (mapa).

Při využití hromadných dopravních prostředků (jízní řády), zadejte jako cílovou zastávku "Plzeň,Západočeská univerzita".

Ubytování

2.2.2017

Informace o vybraných možnostech ubytování v Plzni:

názevadresa
   Parkhotel BoryU Borského parku 31
   Penzion SlaviaU Borského parku 19
   Penzion BoryKlatovská třída 174
   Penzion ŠvejkKlatovská 125
   Hotel CentralNáměstí Republiky 33
   Hotel U ZvonuPražská 2685/27
   Hotel ve VŠ kolejích   Máchova 20, Klatovská 200, Bolevecká 30 - 32